Zakończono wykopaliska archeologiczne w Czerchowie

0
1573
Zakończono wykopaliska archeologiczne w Czerchowie

Tydzień temu zakończono archeologiczne średniowiecznego grodu w Czerchowie. Badania przeprowadziło Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi pod kierownictwem prof. dr hab. Ryszarda Grygiela (dyrektora tegoż ). Tegoroczne badania miały za zadanie przybliżyć czas powstania grodu oraz wałów obronnych.

W czasie prac terenowych pobrano kilkadziesiąt prób drewna, które dzięki analizie dendrochronologicznej, czyli analizie przyrostów rocznych drzew pozwolą ustalić dokładny okres budowy grodu. Ponadto odkryto kilka tysięcy fragmentów ceramiki oraz kilkadziesiąt zabytków wykonanych z żelaza (głównie strzał i ).