Plan remontu dróg powiatowych do 2018 roku

0
1356
Remont Średniej rozpoczęty / fot. umozorkow.pl

25 września starosta zgierski przedstawił powiatowym radnym „Strategię Powiatu Zgierskiego na lata 2015 – 2018, w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej i kolejowej oraz przebiegu trasy S – 14”.

Po raz pierwszy pokusiliśmy się o stworzenie tego typu wieloletniej strategii, w którą wpisaliśmy konkretne inwestycje drogowe na kolejne lata – mówił podczas piątkowej Sesji Rady Powiatu Zgierskiego Bogdan Jarota. – Już w tym, 2015 roku, udało nam się poprawić stan nawierzchni na ok. 10 % dróg powiatowych.

Celem dokumentu jest zmniejszenie złego stanu nawierzchni o ok. 50 % w ciągu kolejnych 3 lat, a niezadowalającego o ok. 60%. Ponad to tworzeniu strategii przyświecała chęć lepszego dojazdu do obszarów wiejskich, ośrodków gospodarczych i instytucji publicznych.

A tak przedstawiają się planowane inwestycje drogowe:

Rok 2015

Zarządca dróg powiatowych realizuje, bądź zaplanował do realizacji w roku 2015,
n/w inwestycje:

 1. Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E – ul. Swoboda
  w Głownie.
 2. Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1134 E – ul. Pańska w m. Rąbień, gm. Aleksandrów Łódzki.
 3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – drogi powiatowej Nr 5145 E relacji Solca Wielka – Wielka Wieś, gm. Ozorków.
 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5155 E – ul. Targowa, oraz odcinka drogi powiatowej Nr 5141 E – ul. Parzęczewska w Zgierzu.
 5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5107 E relacji Wola Branicka – Besiekierz Rudny, gm. Zgierz.
 6. Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5106 E – ul. Piłsudskiego w Zgierzu.
 7. Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5128 E w miejscowości Kania Góra, gm. Zgierz.
 8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5170 E – ul. Średnia w Ozorkowie.
 9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1134 E – ul. Wolska w m. Rąbień, gm. Aleksandrów Łódzki
 10. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 120280 E przez miejscowość Konstantki oraz drogi powiatowej Nr 5140 E relacji Florianki – Adamówek – Ozorków w gminie Parzęczew.
 11. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – drogi powiatowej Nr 5167 E relacji Aleksandrów Łódzki – Grotniki, gm. Aleksandrów.
 12. Przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta i gminy Głowno w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
 13. Przebudowa i dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 r. Zadanie A: Przebudowa i dróg gminnych i powiatowych w miejscowościach: Zelgoszcz, Klęk, Kiełmina, Dobra, Dobra Nowiny, Michałówek, Dobieszków, Stary Imielnik.
  Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015r. Zadanie B: Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych w miejscowościach: Stryków, Sosnowiec Pieńki, Cesarka, Warszewice, Anielin.
 14. Przebudowa układu komunikacyjnego północno – zachodniej części Ozorkowa i Powiatu Zgierskiego.
 15. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5122 E w m. Ciosny, gm. Zgierz.
 16. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5120 E relacji Bratoszewice – Domaradzyn – Popów, gm. Głowno.
 17. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3707 E relacji Parzęczew – gr. powiatu (Kuciny), gm. Parzęczew.
 18. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5139 E relacji Chociszew – Orła, gm. Parzęczew.
 19. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5167 E na odcinku Grotniki – Jedlicze A, gm. Zgierz.
 20. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5167 E – ul. Brużyca i ul. Witosa w Aleksandrowie Łódzkim.

Rok 2016

 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E relacji Aleksandrów Łódzki – Parzęczew – gr. Powiatu (Lubień).
 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5102 E – ul. Konstantynowska w Zgierzu.
 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5115 E, drogi powiatowej Nr 5116 E oraz drogi powiatowej Nr 5110 E, na terenie gm. Głowno i gm. Stryków.
 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2513 E w m. Leśmierz, gm. Ozorków.
 5. Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5106 E – ul. Szczawińska w Zgierzu
 6. Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5131 E relacji Łagiewniki – Szczawin, gm. Zgierz.
 7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka – Osse, gm. Stryków.
 8. Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi (ul. Maszkowska w Ozorkowie).
 9. Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 1134 E na odcinku Wola Grzymkowa – Zgniłe Błoto, gm. Aleksandrów Łódzki.
 10. Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E – ul. Zgierska oraz w pasie drogi powiatowej Nr 5125 E – ul. Łowicka w Głownie.

Rok 2017

 1. Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5114 E relacji Albinów – Wola Lubiankowska, gm. Głowno.
 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5122 E – ul. Długa w Rosanowie, gm. Zgierz.
 3. Remont drogi powiatowej Nr 5148 E relacji Sierpów – Parzyce, gm. Ozorków.
 4. Przebudowa chodników w pasie drogi powiatowej Nr 5168 E – ul. Piotrkowska w Aleksandrowie Łódzkim.
 5. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5141 E – ul. Parzęczewska z drogą powiatową Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu.
 6. Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5109 E w m. Lorenki, gm. Zgierz.
 7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5180 E – ul. Zielona w Ozorkowie.
 8. Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E – ul. Kolejowa w m. Bratoszewice, gm. Stryków.
 9. Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E relacji Parzęczew – gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew.
 10. Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5105 E na odcinku Biała – Kębliny, gm. Zgierz.
 11. Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E – ul. Łowicka, oraz w pasie drogi powiatowej Nr 5126 E – ul. Targowa w Głownie.

Rok 2018

 1. Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5115 E relacji Wola Mąkolska – Popów – gr. Powiatu (Jasionna), gm. Głowno.
 2. Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 1112 E – ul. Okołowicza w m. Krzywiec, gm. Aleksandrów Łódzki.
 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E w m. Leśmierz, gm. Ozorków.
 4. Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5106 E – ul. Piłsudskiego w Zgierzu.
 5. Przebudowa chodników w pasie drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego i ul. Musierowicza w Zgierzu.
 6. Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1134 E – ul. Wolska w m. Rąbień, gm. Aleksandrów Łódzki.
 7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5159 E – ul. Kuropatwińskiej i ul. Mielczarskiego w Zgierzu.
 8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5147 E na odcinku Trojany – Różyce Żmijowe, gm. Parzęczew.
 9. Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5127 E w m. Kalinów, gm. Stryków.
 10. Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5160 E – ul. Chełmska w Zgierzu.
 11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5169 E – ul. Krótka w Aleksandrowie Łódzkim.
 12. Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E – ul. Bielawska w Głownie.