Trwa ogólnopolskie referendum. Lokale otwarte są do godz. 22

0
122
Trwa ogólnopolskie referendum. Lokale otwarte są do godz. 22

Dziś ogólnopolskie . Lokale wyborcze, w których można oddać swój głos, otwarte są od godz. 6 do 22. W mieście Ozorkowie głosować można w szesnastu Obwodowych Komisjach do spraw , w gminie Ozorków w siedmiu, a w gminie Parzęczew w dziewięciu.

W referendum odpowiadamy na trzy pytania:

  1. „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.
  2. „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.
  3. „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.