W październiku nowy parking przy Miejskim Ośrodku Kultury

3
62

Do 20 października bieżącego roku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Ozorkowie ma powstać nowy parking. Dziś na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego została opublikowana informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powierzchnia, która zostanie pokryta betonową kostką brukową wyniesie prawie 1000 m kw. Wykonanie utwardzenia placu spowoduje konieczność wycinki czterech drzew.

  • Miu Miu

    Nareszcie przecież jak trochę popadało to wjechać się tam nie dało

  • patric

    Nareszcie! Najpierw miasto fundnęło kostkę ochotniczej straży pożarnej,bo obchodzili jakieś …lecie a do MOK-u nie można było dojść po deszczu, a to przecież jednostka podległa burmistrzowi. Swoi dostają na końcu.

  • :D

    ale pojebany jest Ozorków nawet Teatr nie ma strony 😡