Awaria „46”

1
19

W wyniku prac przy budowie autostrady w miejscowości Emilia zerwana została linia trakcyjna tramwaju lini 46. Uruchomiono zastępczą komunikację autobusową.